Relacje Inwestorskie

Jesteśmy w trakcie realizacji proces wprowadzenia akcji do obrotu na runku Newconnect

Kalendarium


Plan działania

Alternative Text
 1. v
  14 grudnia 2021 r.

  Ustalenie planu przekształcenia prosta giełda sp.z o.o. w prosta giełda spółkę akcyjną.

 2. v
  1Q 2022 r.

  Badanie poprawności i rzetelności planu przekształcenia spółki przez biegłego rewidenta.

 3. v
  2Q / 3Q 2022 r.

  Przekształcenie i rejestracja przez KRS prosta giełda spółka akcyjna.

 4. 4
  4Q 2022 r.

  Przygotowanie i złożenie Dokumentu Informacyjnego do GPW (celem wprowadzenia do obrotu na rynku newconnect akcji prosta giełda S.A.)

 5. 5
  1Q 2023 r.

  Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NC

Alternative Text

Zarząd

Mirosław Januszewski - Prezes Zarządu


Więcej ->> https://www.linkedin.com/in/mijanuszewski/

Prosta Giełda S.A.

Relacje Inwestorskie


Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś daj nam znać

Konrad Antoniak - Przewodniczący RN
Przemysław Kowalewski - Członek RN
Bolesław Zygmunt Porolniczak - Członek RN
Bartosz Kondaszewski - Członek RN
Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

raport okresowy roczny za 2022 r. – 15 marca 2022 r.
raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 11 maja 2023 r.
raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 10 sierpnia 2023r.
raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 09 listopada 2023 r.
Marcin Jankowiak - 1 319 700 akcji - 39,95 %
Mirosław Januszewski - 335 700 akcji - 11,19 %
Pozostali - 1 465 600 akcji - 48,86 %