Relacje Inwestorskie

Kalendarium


Plan działania

Alternative Text
 1. v
  14 grudnia 2021 r.

  Ustalenie planu przekształcenia prosta giełda sp.z o.o. w prosta giełda spółkę akcyjną.

 2. v
  1Q 2022 r.

  Badanie poprawności i rzetelności planu przekształcenia spółki przez biegłego rewidenta.

 3. v
  2Q / 3Q 2022 r.

  Przekształcenie i rejestracja przez KRS prosta giełda spółka akcyjna.

 4. v
  1Q 2023 r.

  Przygotowanie i złożenie Dokumentu Informacyjnego do GPW (celem wprowadzenia do obrotu na rynku newconnect akcji prosta giełda S.A.)

 5. v
  11.04.2023 r.

  Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NC

Alternative Text

Zarząd

Mirosław Januszewski - Prezes Zarządu


Więcej ->> https://www.linkedin.com/in/mijanuszewski/

Prosta Giełda S.A.

Relacje Inwestorskie


Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś daj nam znać

Karina Catewicz - Członek RN
Kamila Szwarc- Skudlarska - Członek RN
Przemysław Kowalewski - Członek RN
Bolesław Zygmunt Porolniczak - Członek RN
Bartosz Kondaszewski - Członek RN
Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach:

raport okresowy roczny za 2022 r. – 31 maja 2023 r.
raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023r.
raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.
Piotr Międlar wraz Ragnar Trade sp.  z o.o. - 521 911 akcji - 17,4 %
Mirosław Januszewski - 270 000 akcji - 9,0 %
Pozostali - 2 208 089 akcji - 73,6 %