Relacje Inwestorskie

Jesteśmy w trakcie realizacji proces wprowadzenia akcji do obrotu na runku Newconnect

Kalendarium


Plan działania

Alternative Text
 1. 1
  14 grudnia 2021 r.

  Ustalenie planu przekształcenia prosta giełda sp.z o.o. w prosta giełda spółkę akcyjną.

 2. 2
  1Q 2022 r.

  Badanie poprawności i rzetelności planu przekształcenia spółki przez biegłego rewidenta.

 3. 3
  1Q / 2Q 2022 r.

  Przekształcenie i rejestracja przez KRS prosta giełda spółka akcyjna.

 4. 4
  2Q 2022 r.

  Przygotowanie i złożenie Dokumentu Informacyjnego do GPW (celem wprowadzenia do obrotu na rynku newconnect akcji prosta giełda S.A.)

 5. 5
  3Q 2022 r.

  Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NC

Zarząd

Mirosław Januszewski - Prezes Zarządu


LInkedIN