Pożyczki społecznościowe

Nowa era finansowania sieciowego – Tokenizacja Eco4Token

Alternative Text

Już wkrótce


Platforma umożliwiająca społecznościowe pożyczki. W celu dywersyfikacji ryzyka użytkownicy, którzy chcą zainwestować swoje środku (nawet 100 zł) pożyczają je wielu użytkownikom, aby zmniejszyć ryzyko związane z niewypłacalnością któregoś z pożyczkobiorców. Odsetki od zainwestowanych kwot są wypłacane co miesiąc. Dodatkowym atutem jest możliwość odsprzedania udzielonych pożyczek innym użytkownikom (wtórny obrót wierzytelnościami).
Moduł zostanie uruchomiony wraz z wiodącym na polskim rynku podmiotem zajmującym się pożyczkami.