Zostań udziałowcem w elektrowni

Zainwestuj w 1 MW farmę fotowoltaiczną w modelu który Ci się podoba.

Charakterystyka modeli biznesowych

3 modele farm fotowoltaicznych


który z modeli jest dla Ciebie ? jak nie wiesz który wybrać zdywersyfikuj portfel 😉

Alternative Text

OZE Stabilne

1. Długoterminowa umowa na odbiór energii
2. Stabilna dywidenda wypłacana raz do roku
3. Cały zysk przeznaczany na wypłatę dywidendy

Alternative Text

OZE Rozwój

1. Długoterminowa umowa na odbiór energii
2. Cały zysk przeznaczany corocznie na rozbudowę istniejącej farmy o dodatkową moc
3. Wartość spółki zwiększa cię corocznie o rozbudowaną moc.

Alternative Text

OZE Ryzyko

1.Krótkoterminowa (5 letnia) umowa PPA
2. Ryzyko zmiany hurtowych cen energii
3. Cały zysk przeznaczany na wypłatę dywidendy