OZE 01 Stabilne moc 1MW

Ten model działania farmy fotowoltaicznej nastawiony jest na stały przychód z umowy długoterminowej (15 letniej). Przy takiej umowie szacowana wartość wypłacanej corocznie dywidendy to ok 12% w stosunku do wartości zakupionych udziałów w spółce z o.o. będącej właścicielem farmy fotowoltaicznej.

Plan Wchodzę w TO

OZE Stabilne

Szczegóły projektu


Pamiętaj że zakupione udziały możesz w każdej chwili wystawić na sprzedaż na giełdzie. Jeżeli nie zdążyłeś zakupić udziałów z emisji możesz zawsze zakupić je później na giełdzie.

Czas trwania emisji udziałów

28 luty-28 marzec 2022

Start obrotu wtórnego udziałami na Giełdzie

28 maj 2022

Cena emisyjna 1 udziału w spółce.

50 zł

ilość emitowanych udziałów

60 000 udziałów (99% całego kapitału spółki)

Szacowany zwrot z inwestycji

12 % rocznie wypłacane w formie dywidendy. Wypłata dywidendy raz rocznie 30 maja

Charakter projektu

OZE Stabilne - nastawiony na stały przychód zagwarantowany długoterminową umową

Charakterystyka

Projekt OZE 01 Stabilne sp. z o.o.


Projekt jest nastawiony na stały gwarantowany przychód z uzyskiwanej energii. Umowa sprzedaży wyprodukowanej energii jest zawierana na 15 lat co gwarantuje stały i stabilny przychód niezależnie od wahań cen energii na giełdzie. Przy umowie 15 letniej cena sprzedawanej energii może wydawać się mniej atrakcyjna niż na giełdzie ale za to jest zagwarantowana przez odbiorcę w całym 15 letnim okresie. Wypłata dywidendy jest realizowana do 30 maja każdego roku za rok poprzedni zgodnie z KSH. 60 dni od zakończenia emisji wszystkie wyemitowane udziały są dopuszczone do obrotu wtórnego na giełdzie udziałów. Każdy posiadacz udziału może wystawić swoje udziały na sprzedaż - może również zakupić udziały wystawione przez innych użytkowników.

Alternative Text

Plan projektu


Poniżej planowane kamienie milowe aktualizowane na bieżąco

 1. Emisja udziałów

  Alternative Text

  Z pozyskanych środków zostanie zrealizowana budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW

 2. Rejestracja podwyższenia kapitału

  Alternative Text

  Po zarejestrowaniu podniesienia kapitału spółka może rozpocząć budowę

 3. Rozpoczęcie budowy farmy 1 MW

  Alternative Text

  Szacowany czas budowy to 3 tygodnie

 4. Zgłoszenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego gotowości do przyłączenia farmy do sieci

  Alternative Text

  Po zakończeniu prac budowlanych zgłoszenie gotowości do produkcji energii.

 5. Dopuszczenie udziałów do obrotu wtórnego na giełdzie

  Alternative Text

  Od tego momentu każdy posiadacz udziałów może sprzedawać swoje udziały lub dokupić więcej udziałów.

 6. Start produkcji energii

  Alternative Text

  Od tego dnia farma zaczyna zarabiać na poczet swoich udziałowców

 7. Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

  Alternative Text

  Jak najszybsze przygotowanie sprawozdania które pokaże realny zysk który zostanie wypłacony w formie dywidendy dla udziałowców

 8. ZWZ - zwyczajne zgromadzenie wspólników

  Alternative Text

  Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za zamknięty rok obrotowy oraz o podziale zysku.

 9. Wypłata dywidendy

  Alternative Text

  Prawo do dywidendy mają posiadacze udziałów na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.

 10. Trzy ostatnie kroki są cykliczne co roku

  Alternative Text

FAQ

Najczęstsze pytania


Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie ? napisz do nas

Dywidenda wypłacana jest udziałowcom spółki zgodnie z KSH (Kodeks Spółek Handlowych) raz w roku przelewem na rachunek bankowy.
Udziały można sprzedać wystawiając zlecenie sprzedaży na platformie prosta giełda ale można również poza platformą.
Udziały można sprzedać po cenie jaką inna osoba będzie skłonna zapłacić to może być kwota wyższa lub niższa niż 50 zł
Nie – wysokość dywidendy jest uzależniona od wyników które osiągnie spółka może się zdarzyć że ten poziom będzie wyższy ale przy bardzo „deszczowym” roku może być też niższy

Chcesz zostać współwłaścicielem farmy fotowoltaicznej